Hatech via Linkedin Hatech via YouTube

T 07-8484 812

E info@hatechgas.be

nl
T 0784 84 812 /span> E info@hatechgas.be
  • Home
  • Gasmeten in zeecontainers

Gasmeten in zeecontainers

Hoe kom ik aan een gasvrij verklaring?Gasmeting Hatech

Zeecontainers kunnen schadelijke gassen en/of dampen bevatten. Uit onderzoek blijkt dat 50% van de containers concentraties gas bevat en zelf 13% van alle containers gassen en/of dampen bevat boven de wettelijke gestelde grenswaarde.

Het nut van gasmeting en containerontgassing

Ieder jaar komen er in Nederland miljoenen containers binnen vol producten. Om deze producten in de containers te beschermen tegen bijvoorbeeld ongedierte, worden de containers regelmatig actief gegast voordat ze het land van herkomst verlaten. Het is de bedoeling dat deze gassen zijn uitgewerkt als de container op bestemming is. In het meest gunstige geval is het gas dan verdwenen op het moment dat de container aankomt op bestemming. Het komt zeer vaak voor dat er nog een gevaarlijke hoeveelheid gas aanwezig is wanneer de container is gearriveerd op plaats van bestemming. Daarnaast kunnen het gassen ook in de producten zitten, waardoor deze soms nog maandenlang gas kunnen afgeven en kunnen bepaalde (gelijmde) producten zoals schoenen nog nadampen.

 

Gevaren bij openen zee containers

Ontgassing HatechOm te voorkomen dat ongedierte zoals insecten, ratten en mogelijke ziektes worden verspreid of dat de producten in de container gaan beschimmelen, worden de containers regelmatig actief gegast voor ze vertrekken. De gassen die hiervoor gebruikt worden zijn bijvoorbeeld formaldehyde, methylbromide, fosfine, sulfurylfluoride en andere giftige stoffen die deze ongedierte de container kunnen doden, maar deze gassen zijn ook zeer schadelijk voor de mens. Het openen van een container die gegast is, kan dan ook gevaarlijk zijn wanneer het gas nog niet is uitgewerkt(opgelost). Daarnaast is het ook mogelijk dat de container in eerste instantie niet gegast is, maar dat er tijdens het vervoer gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen uit de producten. Een voorbeeld zijn containers gevuld met nieuwe schoenen, tijdens de productie is lijm die gebruikt. Als deze lijm nog niet geheel uitgehard is kan de lijm nog nadampen.

Dit geldt onderanderen ok voor verf die nog niet helemaal droog is. Hierdoor loopt de container tijdens transport langzaam vol met gevaarlijke stoffen, zonder dat de container in eerste instantie actief gegast is. Bij het openen van een container wil u dus eerst weten wat de luchtkwaliteit is in de container. Er dient daarom altijd eerst gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van gevaarlijke gassen. Deze controle gebeurt door middel van een gasmeting deze kunt uitlaten voeren of in eigen beheer uitvoeren met de gasmeetset voor zeecontainers van Hatech.

Gasmeting

Volgens de ARBO-wet dienen werkgevers containers die binnen zijn gekomen te controleren op gevaren voor verstikking, bedwelming, vergiftiging en brand voordat een werknemer of iemand anders de container opent. Tijdens een gasmeting, kan er bepaald worden of er (nog) giftige gassen in de container aanwezig zijn. Als de container gasvrij is, kan deze veilig worden geopend. Als er nog gas in de container is, moet deze eerst ontgast/gelucht worden, voordat de container opengemaakt word, anders kan dit schadelijke gevolgen hebben voor degene die de container opent.

Ontgassing

Bij sommige gassen is het mogelijk dat de container ontgast wordt door natuurlijke ventilatie. Veelal moet de container hierbij op een speciale locatie worden geplaatst, waarna de deuren van de container met beleid worden geopend. Steeds vaker worden containers echter ontgast door middel van geforceerde ventilatie: hierbij wordt een voorzetdeur op de container gezet, zodat de container gesloten kan blijven tijdens de ontgassing. Via de aansluitingen in de deuren, wordt verse lucht in de container gespoeld, waardoor de lucht in de container zuiverder wordt. Het voordeel van geforceerde ventilatie is dat deze methode veel sneller de container ontgast dan door middel van natuurlijke ventilatie, waarbij het dagen en soms zelfs weken kan duren voor de container gasvrij is en de goederen gelost kunnen worden.
In sommige gevallen zit het gas niet in de container zelf, maar in de verpakte producten. In zo’n geval is het niet genoeg om alleen de container te luchten, maar moeten ook de producten gezuiverd worden. In dat geval moet de lading omgepakt worden.

Zijn mijn containers gasvrij?

Het verplicht is om een gegaste container van de juiste papier en etiketten te voorzContainer meting Hatechien in het land van herkomst. Echter wordt dit lang niet altijd gedaan, of is de informatie in deze documenten is onvolledig of onduidelijk. De enige manier om zeker te weten of een container daadwerkelijk gasvrij is, is door middel van een gasmeting. Deze gasmeting kunt u uitbesteden of in eigenbeheer doen. Als u deze gasmeting laat uitvoeren ontvangt u na de meting van de container een gasvrij-verklaring. Dit meetrapport maximaal twee uur geldig officieel. Om deze reden wordt er vaak voor gekozen om de gasmeting op locatie te doen. Wanneer een container bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam is gecontroleerd, is de uitslag hiervan niet meer geldig op het moment dat de container in Enschede aankomt en zal hier opnieuw een gasmeting uitgevoerd moeten worden. Het in eigen beheer uitvoeren van deze metingen geeft u het meeste flexabilitiet.

Type producten met verhoogt risico

Alle containers giftige gassen bevatten, maar er zijn een aantal productsoorten waarbij een verhoogde risico is op containergassing. Zo worden zeecontainers met levensmiddelen zoals koffiebonen en granen, plantaardige en dierlijke producten zoals katoen, kleding en dierenhuiden, schoenen, speelgoed, cosmetica, hout en houten producten zoals meubels vaak gegast. Verder worden vaak ook containers met kunststof planten, computers en andere elektronica, chemicaliën, bont, keramiek en aardewerk gegast, ondanks dat dit totaal onnodig is.

Arbeidsinspectie – Veilig en gezond

Door de overheid is de arbeidsinspectie ingestelde als dienst welke controleert of werkgevers en werknemers zich aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden houden.

In Nederland zijn werkgevers bij wet verplicht om hun werknemers een veilige en gezonde werkplek te bieden. Na een aantal zeer ernstige incidenten met gassen in containers is het toezicht op dit onderwerp aangescherpt. Jaarlijks worden vele bedrijven gecontroleerd op aanwezigheid van juiste procedures en maatregelen. Het lossen van containers wordt aangemerkt als werken in een risicovolle omgeving.

Er zijn 3 brochures uitgegeven over het onderwerp containergassen door de arbeidsinspectie, waarin zij toelichten waarom dit een zwaarwegend punt in de beoordeling van bedrijven is;

Controle gehad en wat moeten we nu doen?

Gasmeting controle HatechNa een controle van de arbeidsinspectie ontstaan er vaak vragen over het aantal uit te voeren metingen, de opzet voor een plan van aanpak en de instructies van medewerkers en leveranciers. Hatech heeft reeds honderden bedrijven bij dit onderwerp begeleid en heeft diverse voorbeeldprocedures en oplossingen beschikbaar, die eenvoudig en efficiënt zijn te implementeren. Verder kan Hatech u voorzien van een complete set apparatuur voor het zelfstandig uitvoeren van deze metingen en de daarbij behorende opleidingen.

Oplossingen & bronaanpak

Dit is geen eenvoudige onderwerp, Hatech helpt we u graag persoonlijk verder. Dit kan betekenen dat we vrijblijvend met u kijken naar de huidige situatie en samen onderzoeken hoe we meer veiligheid integreren in uw supply-chain. Veel van onze relaties gebruiken onze kennis en producten om de problemen al bij de bron aan te pakken, denk aan kleine aanpassingen in het productie- en of verpakkingsproces om afkeur in nederland te voorkomen. Zo zijn we niet bezig om aleen maar alles te ontgassen, ons doel is uiteindelijk om te zorgen dat uw containers gasvrij binnen komen. Wanneer gewenst kunnen we u voorzien van talloze referenties en of praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat de zeecontainer gasmeetset de markt.

Hatech

Phone 07-8484 812 | Info info@hatechgas.be
Hatech Gasdetectietechniek BV | Marsweg 55 | 2290 | Loenhout | België