Hatech via Linkedin Hatech via YouTube

T 07-8484 812

E info@hatechgas.be

nl
T 0784 84 812 /span> E info@hatechgas.be

Waterstofsulfide H2S meten

Waterstofsulfide meten met een H2S meter.Waterstofsulfide-atoom

Waarom moet u een H2S meter gebruiken? Waterstofsulfide (H2S), soms zwavelwaterstof genoemd, is een sterk ruikend giftig gas. H2S is in lage concentraties al schadelijk voor personen. De grenswaarde in Nederland voor H2S is 1,6 ppm. H2S is een gas dat heel snel wordt waargenomen omdat de reukgrens op 0,1 ppm ligt. Echter, één van de grootste gevaren is dat als de concentratie H2S hoger wordt dan 100 ppm u het niet meer ruikt doordat uw reukzenuw wordt verlamd. De geur van H2S wordt herkend als de geur van rotte eieren.

H2S ontstaat bij de rotting van veel organische materialen. H2S is zwaarder dan lucht en zakt om deze reden dus naar beneden waar het zich kan ophopen. Dit gebeurd bijvoorbeeld in besloten ruimten zoals riolen, rioolputten, pompgemalen, scheepsruimen, silo’s overstort putten, opslag tanks, kruipruimten, mestkelders, giertanks, tankwagens en nog vele andere situaties. Het betreden van zo’n besloten ruimte zonder gasvrij meting is levensgevaarlijk.

 

Algemene eigenschappen van waterstofsulfide H2S:

Molecuulformule: H2S
IUPAC-naam: waterstofsulfide
Andere naam: zwavelwaterstof
Mol massa: 34,08088 g/mol
CAS-nummer: 7783-06-4
Waarneming: Kleurloos, sterk geurend gas

 

Hatech heeft in haar assortiment de volgende H2S meters voor u:

Multi gas H2S meters;

 

 

 

 

 

 

 

Single gas H2S meters:

 

 

 

 

 

 

Vast opgestelde H2S meters en detectoren:

 

 

 

 

 

 

Kitagawa gasmeet buisjes voor H2S metingen;

 

 

Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen

Ontvlambaar Ontvlambaar

Drukhouder Drukhouder

Toxisch Toxisch

Milieugevaarlijk Milieugevaarlijk

 

H-zinnen: H220 – H280 – H330 – H400
EUH-zinnen: geen
P-zinnen: P210 – P260 – P278 – P284 – P310 – P410+P403

 

Blootstelling aan H2S en het functioneren van de mens:

Concentratie H2S Invloed op functioneren
0,035 ppm De geur van H2S is voor mensen waarneembaar.
1,6 ppm Vastgestelde grenswaarde in Nederland.
5,0 ppm Sterke geur die wordt herkend als de geur van rotte eieren.
50 ppm Er ontstaan fysieke klachten in de vorm van ontsteking en irritatie aan het ademhalingsorgaan.
100 ppm Ademhalingsproblemen worden heftiger. U begint te hoesten en krijgt last van een onregelmatige ademhaling. U wordt vermoeid en slaperig. Het ademhalingsorgaan en de ogen gaan nog meer irriteren. Er is een verhoogd risico op bloedingen. Blootstelling aan een concentratie van 100ppm tussen de 8 à 24 uur kan de dood tot gevolg hebben.
200 ppm Ademhaling en bovengenoemde symptomen worden nog heviger. Daarnaast kan u ook lichtschuw worden. Bloedingen kunnen ontstaan en de dood kan intreden bij een voortdurende blootstelling tussen de 8 à 24 uur.
250 ppm Alle bovengenoemde klachten verergeren. Daarnaast krijgt u last van pijn in neus en keel. In veel gevallen gaan de ogen spontaan tranen. Een blootstelling aan een concentratie van 250ppm H2S kan dodelijk zijn tussen de 4 à 8 uur.
500 ppm Uw lichaam reageert zeer heftig op deze hoge concentratie H2S. U krijgt hartkloppingen en uw ademhaling begint te haperen. Er treden evenwichtsstoornissen op en uw lichaam voelt ernstig verzwakt. Uw complete lichaam begint te trillen en u verliest controle over uw functioneren. Door het ontstaan van bloedingen zal u bij een voortdurende bloedstelling binnen 30 minuten tot 1 uur overlijden.
800 ppm Bij deze concentratie raakt u bewusteloos en zal u sterven binnen twee minuten
1.000 ppm Door blootstelling aan deze concentratie raakt u acuut bewusteloos met de dood tot gevolg.

 

Werk veilig en bescherm uzelf en uw collega’s tegen blootstelling aan H2S!

H2S-gevaarHet zal voor u duidelijk zijn dat blootstelling van H2S kan leiden tot ernstige gevolgen. Dit is reeds het geval bij blootstelling aan zeer
lage concentraties H2S. Een van de belangrijkste eigenschappen van H2S is dat het zwaarder is dan lucht en daardoor gemakkelijk ophoopt in laag liggende ruimten. Ook in de buitenlucht in greppels kan zich een gevaarlijke concentratie H2S ophopen, terwijl u dit niet 1-2-3 zal verwachten.
Een ander groot gevaar is dat men ervan uit gaat dat je H2S altijd nadrukkelijk ruikt. Echter, als de concentraties H2S echt gevaarlijk worden (dus boven de 100 ppm) wordt het reukorgaan verlamd. Als uw H2S meter in alarm gaat, verlaat deze ruimte en laat deze ventileren. Door ventilatie zal het H2S-peil dalen tot onder de 1,6ppm doordat de lucht in de ruimten zich vermengd met buitenlucht. Wacht met het betreden van de ruimte totdat de concentratie H2S weer is gezakt tot een acceptabel peil onder de gestelde grenswaarde van 1,6 ppm. Het meten van het H2S in de ruimte kun u zeer eenvoudig doen met een daar voor bedoelde H2S meter.

Waterstofsulfide detectoren oftewel H2S meters zijn zowel draagbaar (voor persoonlijke detectie op de man) als vast opgesteld voor continue monitoring van processen/ruimtebewaking te verkrijgen.

Hatech Gasdetectie heeft voor u diverse H2S meters in haar assortiment. Per toepassing is het zeer verschillend wat voor u de beste H2S meter is. Heeft u vragen omtrent welke H2S meter het meest geschikt is voor uw toepassing neemt u dan gerust contact op met ons via info@hatechgas.be of via 07-8484 812.

Hatech

Phone 07-8484 812 | Info info@hatechgas.be
Hatech Gasdetectietechniek BV | Marsweg 55 | 2290 | Loenhout | België