Hatech via Linkedin Hatech via YouTube

T 07-8484 812

E info@hatechgas.be

nl
T 0784 84 812 /span> E info@hatechgas.be

Gasdetector

Een gasdetector hoe en waarom?

Het gebruik van een draagbare gasdetector of gasdetectiemeter geeft een duidelijk beeld van de luchtkwaliteit in de werkomgeving van u of uw collega’s.
Een gasdetector geeft een duidelijk alarmsignaal als de hoeveelheid schadelijk gas de vooraf ingestelde alarmwaarde bereikt of wanneer het zuurstofgehalte te laag wordt. Afhankelijk van het merk en type gasdetector, geeft een gasdetector de gebruiker informatie over welke gas(sen) wordt gemeten en de hoogte van de concentraties in de directe werkomgeving. Of u nu een gasdetector gebruikt voor persoonlijke veiligheid of alleen voor exacte metingen in processen tijdens uw werk, betrouwbaarheid is van levensbelang!

Naast draagbare gasdetectoren bestaan er ook vastopgestelde systemen die de luchtkwaliteit continu bewaken. Dit type gasdetector kan worden aangesloten op een alarmsysteem of op een klimaat controle systeem zodat de luchtkwaliteit continu wordt bewaakt.

Voor zowel draagbare als vastopgestelde gasdetectoren kunt u terecht bij Hatech Gasdetectie voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@hatechgas.be of via 07-8484 812

 

Hatech gasdetectie is uw totaal leverancier op het gebeid van gasdetectie.

Hatech Gasdetectie levert buiten gasdetectoren ook o.a. Kitagawa gasmeetbuisjes en kalibratiegas. Hatech Gasdetectie heeft een uitgebreide verhuurvloot aan gasdetectoren, neem gerust contact op voor verdere informatie.

Draagbare gasdetectoren kunnen worden onderverdeeld in vier groepen op basis van drie toepassingsgebieden:

– gasdetectoren voor het meten van explosieve gassen en dampen
– gasdetectoren voor het meten van zuurstof
– gasdetectoren voor het meten van giftige gassen
– multi-gasdetectoren meten een combinatie of alle drie de bovenstaande opties

 

Gasdetector voor detectie van explosieve gassen en dampen.

Voordat er explosiegevaar op kan treden zijn drie vereiste elementen nodig, om een goede inschatting te maken van het explosiegevaar moet men dus weten of de volgende elementen aanwezig zijn:
– een brandstof in vorm van een brandbaar gas of een brandbare vloeistof
– een ontstekingsbron of een warmte/hitte bron
– en als laatste voldoende zuurstof

Mocht een van de drie boven genoemde elementen niet aanwezig zijn, is er geen explosiegevaar. Zijn alle elementen aanwezig dan zijn de verhoudingen tussen de elementen van belang voor de bepaling van het gevaar. In de meeste gevallen zal het zuurstofgehalte 20,9% zijn. Als er voldoende zuurstof in de omgevingslucht aanwezig is, dan is de hoeveelheid brandbaar gas in de lucht belangrijk.
Een explosie kan alleen plaatsvinden op het moment dat er een goede verhouding is tussen het percentage zuurstof en brandstof in de omgevingslucht. Als de concentratie van het brandbare gas boven een bepaald niveau komt is een explosie niet meer mogelijk.
Een explosie is dus alleen mogelijk bij de juiste verhouding tussen brandstof en zuurstof. Bij explosiegevaar zijn twee punten belangrijk. Een te arme verhouding tussen brandstof en zuurstof en een te rijke (verzadigde) verhouding tussen brandstof en zuurstof. Dit zijn de zogenoemde explosie grenzen. Meestal praat men over de Lower Explosion Limit (LEL), dit is het eerste punt waarbij er voldoende brandbaar gas in de lucht is om te kunnen ontbranden/exploderen.
Een brandbaar gas heeft ook een Upper Explosion Limit (UEL), op deze grens is er zoveel brandbaar gas aanwezig dat de lucht verzadigd is en er geen ontbranding/explosie kan plaatsvinden.
Het explosie gebied van brandbare gassen en dampen ligt dus tussen de LEL en de UEL waarde van een stof mits het zuurstof gehalte in de omgevingslucht niet afwijkt van normaal (20,9%). Brandbare gassen of dampen worden meestal gemeten in een percentage van de onderste explosie grens (LEL). 100% LEL is gelijk aan het volumepercentage van het brandbare gas in de lucht dat de onderste explosiegrens van dat gas vormt. De onderste explosiegrens is voor ieder gas anders. Meer informatie vindt u op de pagina LEL meten.
In onderstaand schema ziet u een visuele weergave van de LEL en UEL.

Gasdetector LEL

 

Gasdetector voor zuurstof detectie.

De zuurstof concentratie dient gemeten te worden in verband met de veiligheid van werknemers. Een gasdetector waarschuwt tijdig voordat er sprake is van verstikkingsgevaar. Verder dient een gasdetector voor zuurstof gebruikt te worden in ruimtes waar men bewust zuurstof ontneemt of toevoegt zoals in bijvoorbeeld opslagtanks maar ook voor het betreden van besloten ruimtes. Meer informatie over zuurstof meten met een gasdetector vind u op https://www.hatechgas.be/gassen/zuurstof-meter/.

Gasdetector voor het detecteren van giftige gassen

Buiten brandbare gassen en zuurstof, kunnen talloze giftige gassen uw werkomgeving vervuilen. Deze giftige gassen kunnen zowel gevaarlijk zijn voor de gezondheid als voor het milieu. De meest voorkomende giftige gassen kunnen gemeten worden met één of meer gasdetectoren uit het uitgebreide assortiment van Hatech Gasdetectie. Een lijst van de meest voorkomende gassen vindt u op https://www.hatechgas.be/gassen/. Mocht het gas dat u wilt detecteren niet te meten zijn met een gasdetector dan heeft Hatech Gasdetectie de perfecte oplossing in Kitagawa Gasmeetbuisjes. Ieder giftig gas heeft zijn eigen grenswaarde, meestal worden deze waarden vastgesteld door de overheid en uitgedrukt in parts per million (PPM) of in mg/m3. Laat u goed informeren over de grenswaarde en de gevaren van de stof die u wilt detecteren en voorkom onveilige situaties.

Meetprincipes in een gasdetector

Om gas te kunnen meten met behulp van een gasdetector moeten er sensoren geïnstalleerd zijn in de gasdetector. Er zijn verschillende type sensoren op de markt voor het meten van verschillende soorten gassen. Er zijn 5 meetprincipes, zonder te diep in te gaan op de technische details wil Hatech u toch een idee geven van de werking en toepassing van de meest voorkomende meet principes:

 

Katalytische verbranding

Het te detecteren gas wordt in een veilige omgeving tot ontbranding gebracht binnen in de sensor. Omdat ieder gas andere ontbrandingseigenschappen heeft moet u weten om welk brandbaar gas het gaat om direct de juiste waarden te kunnen aflezen. Dit meetprincipe wordt gebruikt voor het meten van brandbare gassen en dan voornamelijk voor het bepalen van de LEL waarde.

 

Warmtegeleiding

Gas stroomt langs een opgewarmde uitloper in de sensor en veroorzaakt een temperatuur verschil ten opzichte van een afgeschermde uitloper in dezelfde sensor. Het temperatuur verschil wordt omgezet in een gasconcentratie, dit is af te lezen op de gasdetector. Deze methodiek wordt vaak gebruikt om brandbare gassen te meten in hoge concentraties.

 

Elektrochemisch

Elektroden van een edelmetaal in een bad van elektrolyt(meestal een zuur) veroorzaken bij aanwezigheid van het gas wat u wilt meten een elektrische stroom in de sensor. Deze stroom wordt omgezet in een waarde die u kunt aflezen op het scherm van de gasdetector. Dit meet-principe wordt vaak gebruikt bij het meten van zuurstof en giftige gassen.

 

Infrarood

Het te meten gas passeert een infrarood in de sensor. De sensor detecteert het gas door de wijziging in golflengte van het infrarood licht dat wordt veroorzaakt daar de interferentie van het gas. Met dit meetprincipe kunnen brandbare gassen en CO2 gedetecteerd worden. In tegenstelling tot een katalytische sensor is een infrarood sensor niet gevoelig voor vergiftiging van bijvoorbeeld siliconen.

Foto-ionisatie (PID)

Bij foto-ionisatie wordt gebruik gemaakt van een speciale lamp die gas detecteert op basis van het zogeheten ionisatiepotentiaal (IP) van het gas dat de sensor passeert. Het IP van een gas is de energie die nodig is om de elektroden van het atoom los te krijgen. Deze meetmethodiek meet snel en zeer accuraat en is vooral geschikt voor het meten van koolwaterstof verbindingen. Meer informatie over PID detectie vindt u op www.hatechgas.be/pid-meter

Hoe dien je om te gaan met een gasdetector?

Hieronder vind je een top 10 met praktische gebruikers tips. In deze tips wordt duidelijk hoe op correcte wijze gebruik te maken van een gasdetector. Buiten deze tips is het lezen van de handleiding uitermate belangrijk.

1: Het nul stellen van een gasdetector dient altijd te gebeuren in schone lucht.
2: Gebruik voor het schoonmaken van gasdetectoren geen remreiniger of schoonmaakmiddelen op basis van citrus.
3: controleer bij een gasdetector met pomp altijd de werking van de pomp door middel van een lektest
4: Gebruik geen gas uit een aansteker om een gasdetector met LEL-sensor te testen.
5: Houd er rekening mee dat indien u meet door een lange slang, het gasmonster dan langer de tijd nodig heeft voor het de gasdetector bereikt.
6: Meet boven of beneden naar gelang het gas dat u kan verwachten lichter of zwaarder kan zijn dan lucht. Mocht u niet weten wat u kunt aantreffen meet dan zowel beneden als boven de ingang.
7: Gebruik een gasdetector niet als u twijfelt aan de werking en meldt dit direct aan de verantwoordelijke.
8: Test een besloten ruimte altijd nogmaals bij het opnieuw betreden. Zelfs in zeer korte tijd kan de luchtsamenstelling veranderen.
9: Bumptest uw gasdetector regelmatig, hiermee test u de werking van de sensoren en alarmen zodat u veilig kunt werken.
10: Kalibreer uw gasdetector tijdig, iedere gasdetector heeft onderhoud nodig ongeacht het merk, type gas en meetmethodiek. Kalibreren van gasdetectoren is van essentieel belang voor een goede werking en de veiligheid tijdens uw werkzaamheden. meer informatie vindt u op www.hatechgas.be/service/

Voor zowel draagbare als vastopgestelde gasdetectoren kunt u terecht bij Hatech Gasdetectie voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@hatechgas.be of via T 07-8484 812

Hatech

Phone 07-8484 812 | Info info@hatechgas.be
Hatech Gasdetectietechniek BV | Marsweg 55 | 2290 | Loenhout | België